Tagalog Invitation Wording

"Labis po naming ikasisiya kung kayo'y makikiisa sa isang "SAYAW SA BANIG" na aming itatanghal bilang bahagi ng ating pagdiriwang."

If you opt to have your wedding invitation written in the Filipino language to match your Filipiniana-inspired wedding theme, you may use the following words to fully complement your entire paper ensembles.  


Nang masumpungan ko siya na iniibig ng aking kaluluwa,
Pinigilan ko siya, at hindi ko hinayaang umalis. -- Solomon 3:4

Buong pasasalamat sa Diyos
at paggalang sa aming mga magulang,

Kami,
(Pangalan ng ikakasal / Name of couple)

ay lubos na inaanyayahan po kayo na dumalo sa aming
Pag-iisang Dibdib
sa ika-(petsa ng kasalan / date of wedding)
Sa ganap na ika-(oras ng kasalan / time of wedding) ng umaga/hapon/gabi sa
Simbahan/Parokya ng (pangalan ng Simbaha/Church name)
Lugar/Church address

Susundan ng masayang salu-salo sa
(pangalan ng tipunan/ Reception details)
Lugar/address ng Reception Venue)

- Kasalang                 :    Wedding of
- Entourage               :    Hanay Pangkasal
- Our Parents            :    Ang aming mga magulang 
- Celebrant                :    Punong Tagapagdiwang
- Principal Sponsors :   Ang mga Gabay sa aming buhay
- Best Man                 :   Piling Ginoo
- Maid of Honor        :   Binibining Pandangal
- Matron of Honor    :   Ginang Pandangal
- Groomsman            :   Natatanging Ginoo
- Bridesmaid             :    Natatanging Binibini
- Candle Sponsor      :   Magbibigay-tanglaw sa aming landas
- Veil Sponsors          :   Magbibigay-sukob sa aming pagmamahalan
- Cord Sponsors       :    Magbibigkis ng tali ng aming katiwasayan
- Flower Girl            :   Tagapaghadog ng mga bulaklak
- Coin Bearer           :   Tagapag-ingat ng sagisag ng kasaganahan
- Ring Bearer           :   Tagapag-ingat ng sagisag ng pagmamahalan
- Bible Bearer          :   Tagapag-ingat ng sagisag ng pananampalatayaGlossary of "KASAL"
Here is a list of Filipino / Tagalog Wedding Terms


||| THE EVENT

- Wedding :   Kasal
- Getting Married :   Ikakasal
- Marriage :   Pag-iisang dibdib
- Wedding Ceremony :   Kasalan
- Reception / Banquet :   Handaan
- Church Wedding :   Kasal sa Simbahan
- Civil Wedding :   Kasal sa Jues


|||THE WEDDING PARTIES

- Soon-to-weds :   Ikakasal; kakasalin
- Newlyweds :   Bagong kasal
- Groom :   Lalaking ikakasal
- Bride :   Babaeng ikakasal
- Priest :   Pari
- Parents :   Magulang
- Wedding Sponsor (Male) :   Ninong
- Wedding Sponsor (Female) :   Ninang
- Wife / Husband :   Asawa o Kabiyak (the better half)


|||THE BRIDAL ENSEMBLE
       
- Wedding gown :   Traje de boda
- Flower :   Bulaklak
- Ring :  Singsing
- Arrhae :   Arras
- Candle :   Kandila
- Veil :   Belo
- Cord :  Yugal


||| COMMONLY USED PHRASES

- I love you:   Mahal Kita; Iniibig kita  
- You are the woman I'll marry:   Ikaw ang babaeg pakakasalan ko
- I'll marry you / I'll brig you to the altar:   Pakakasalan kita; Dadalhin kita sa altar
- Will you marry me:  Tinatanggap mo ba ako / Pakakasalan mo ba ako?
- Let'g get married!:   Pakasal na tayo!
- I'm getting married!:   Ikakasal na ako!
- When and where is the wedding gonna be?:   Kailan at saan ang kasal?
- Cheers! or Long live the newlyweds!:   Mabuhay ang bagong kasal!


                  

| Home | | About Us | | Ordering | | FAQ | | Contact Us |

Orders & Inquiries

FOR INQUIRIES, CALL :
* (0929) 233.3333 | (0905) 399.3002
* Email us at: Sweetknottings@yahoo.com
* Visit our page: Sweetknottings Facebook
* WE SHIP WORLDWIDE!

Reading Essentials

Check this out!

Check here for the latest promos and updates, ***This site is continuously updating to serve you better. For latest updates, please do visit us again or check our Instagram and Facebook page, thank you.